Fässbergs församling

När Fässbergs församling ville göra en riktad insats för att rekrytera frivilliga medarbetare, vände man sig till Åttonde Huset.

Fässbergs församling är en stor enhet inom Svenska kyrkan, med säte i Mölndals kommun. En så stor verksamhet är beroende av att många engagerar sig frivilligt och i detta syfte anlitar man Åttonde Huset. Vi har ju stor erfarenhet av kyrklig kommunikation, inte minst genom våra långvariga samarbeten med andra församlingar i såväl Göteborgs som Skara stift. 

"Många tänker säkert att kyrkan är som en stor ek som planterades för länge sedan. Visst finns det ekar med djupa rötter, men det som gör kyrkan levande och modern är alla de nya plantorna. Varje generation människor sätter sina frön i kyrkans jord, sköter om sina plantor, ger dem näring och kärlek. Så växer kyrkan från en generation till nästa. Visst vill du vara med och plantera några frön och se dem växa och frodas?"

Denna text blev den kommunikativa plattformen för att skapa förståelse för hur viktiga de ideella insatserna är för Svenska kyrkan i Fässberg. Utifrån detta producerade vi därefter en mycket omtyckt folder och ett bildkoncept som bygger på hur det planterade fröet växer och gror. Vi utvecklade även en ny logotyp just för det ideella arbetet.

Artwork

Copywriting

Print