Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund är en stor aktör inom den offentliga sektorn i Västsverige.

För GR har vi producerat en mycket fin sammanfattning av de olika medlemskommunernas satsningar på miljöområdet. 

Artwork

Copywriting

Foto/film

Print

Illustration