Infotiv

Infotiv har under många år anlitat Åttonde Huset för att sakta men säkert bygga ett starkt varumärke som syns och märks.

Infotiv har över 200 högt kvalificerade medarbetare varav stommen utgörs av teknikkonsulter. För Åttonde Husets del har Infotiv varit en fantastisk varumärkesresa, där vi utformat all kommunikation från logotyp till slogan till webbsajt och mycket annat.

Utmaningen har varit att hitta en väg där Infotiv både syns ordentligt i allt kommunikationsbrus, men där man också kommunicerar sin kompetens och sin modernitet, såväl som uppdragstagare som arbetsgivare. 

Med Infotiv har Åttonde Huset fått tillfälle att spela på alla sina strängar. Vi har skapat bolagets grafiska profil och logotyp, webbsajten (och även kampanjsajtskoncept) och diverse trycksaker och annonser. Vi är ledningens bollplank i strategiska frågor och deltar aktivt i arbetet med at utforma bolagets kommunikationsplan. I skrivande stund (2016) har detta bland annat lett till att Infotiv nu tagit steget att arbeta med utomhusreklam, dels för att markera sin närvaro på marknaden, dels för att berätta om vilken bra arbetsgivare man är. 

Employer branding är ett mycket viktigt ben för Infotiv och man har bland annat utvecklat en rekryteringsportal på sin hemsida. Dessutom arbetar man mycket aktivt och medvetet med olika kvalitativa aktiviteter för den egna personalstyrkan. 

Åttonde Huset fick också uppdraget att skapa en ny slogan för Infotiv, och råkade som av en händelse (när en kopp snabbkaffe skulle göras) komma på begreppet "Instant Innovation", en ordkombination som fallit bolagsägarna på läppen så till den grad att bolaget idag faktiskt heter "Infotiv Instant Innovation AB". Mycket roligt för oss på Åttonde Huset och vi tycker att detta är bland det finaste betyg man kan få på att man har haft en bra idé.

www.infotiv.se

www.instantinnovation.se

www.facebook.com/infotiv.se

www.linkedin.com

Content marketing

Webb på riktigt

Sociala medier

Artwork

Copywriting

Foto/film

Strategiskt stöd

Print

Illustration