Landvetter Härryda pastorat

Svenska kyrkan är uppbyggd av hundratals församlingar. Att arbeta med en så stor enhet hade inte varit realistiskt för en byrå av Åttonde Husets storlek. Men att ta hand om ett pastorats samlade kommunikation är en perfekt avpassad portion för oss. 

Landvetter Härryda pastorat är en  arbetsplats med ett 30-tal anställda och många olika verksamheter. Församlingslivet är aktivt och behovet av god kommunikation är stort. När den nuvarande kyrkoherden tillträdde år 2009 beslutade han att höja pastoratets kommunikativa nivå genom att lägga ut hela informationsjobbet på en extern aktör, Åttonde Huset. 

Alltsedan dess har vi skött all kommunikation åt pastoratet, från strategiskt upplägg till hemsida, trycksaker, presskontakter, kriskommunikation och rådgivning.

Att arbeta med Svenska kyrkan som uppdragsgivare blir förstås lättare om man delar den kristna livsåskådningen och är insatt i de teologiska frågorna, vilket alltså är fallet med John Fahlnaes, som har studerat teologi på Universitetsnivå. 

Inom ramen för uppdraget har vi redan på ett tidigt stadium kunnat anamma modern teknik och ett modernt kommunikationstänkande, ofta tidigare än hela den svenskkyrkliga organisationen har hunnit med. Ett exempel är den nuvarande hemsidan, som visserligen hämtar många grafiska grundelement från Svenska kyrkans stora hemsida, men som innehåller en mängd tekniska funktioner som egentligen är en slags "önskelista" från oss som har arbetat med webbinformation på pastoratsnivå i många år. 

www.landvetterharryda.se

www.facebook.com/landvetterharryda

www.facebook.com/prastgardenlandvetterharryda

www.instagram.com/prastgarden

Content marketing

Webb på riktigt

Sociala medier

Artwork

Copywriting

Foto/film

Strategiskt stöd

Print

Illustration