RSM

RSM i Sverige har valt Åttonde Huset som strategisk partner för all kommunikation. Ett fantastiskt roligt uppdrag som låter oss spela på alla våra strängar.

Att få vara med och bygga upp ett varumärke från grunden på en ny marknad är kanske varje marknadsförares dröm. När revisionsbyråerna Synneby, i Göteborg, och Minocon, i Stockholm, valde att gå upp i den internationella revisionbyrån RSM, blev detta verklighet för oss på Åttonde Huset.

RSM har idag ca 38 000 medarbetare över hela världen och är världens sjätte största revisionsbyrå. I Sverige ligger man idag på åttonde plats och har en uttalad ambition att växa och att vara synlig och närvarande på marknaden. 

I uppdraget för RSM ingår att vara strategiskt bollplank. Åttonde Huset gör RSM:s årliga kommunikationsplan och verkställer sedan de åtgärder som föreslås i planen. Vi sköter allt från hemsida, sociala kanaler, SEO (Sökmotoroptimering), printreklam, utomhusreklam, videoproduktion och mycket annat. Varje vecka skickar vi en sammanfattning av utförda åtgärder samt kommande insatser till nyckelpersoner på alla kontor i Sverige och säkerställer på så vis att alla är med i kommunikationsflödet och är medvetna om vad som händer just nu och vad som är på gång. 

www.rsm.se

www.facebook.com/RSMSweden

www.linkedin.com

www.instagram.com/rsm_sweden

Content marketing

Webb på riktigt

Sociala medier

Artwork

Copywriting

Foto/film

Strategiskt stöd

Print

Illustration