Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation med drygt 15 500 medlemmar i Sverige och Finland.

Ordensliv är en utbredd företeelse i vår kultur. I Svenska Frimurare Ordens fall har man traditioner från 1735 att blicka tillbaka på. Men man är i högsta grad mån om att vara en Orden i tiden. Medlemmarna är moderna människor, medelåldern är relativt låg och erbjudandet är tidlöst, evigt. Att spegla just detta, en modern Orden i en modern tid, är Åttonde Husets uppdrag.

Man bedriver omfattande välgörenhetsverksamhet och medlemmarna får en fantastisk möjlighet att utvecklas som människor. För Åttonde Huset är detta en "pro bono"-kund som vi har arbetat med under många års tid.

Under årens lopp har vi försett Orden med en fräsch hemsida, där medlemmarna kan logga in och få tillgång till en mängd uppgifter och information. Vi har också utvecklat en gedigen värdegrund för Orden, så att det ska bli möjligt att föra en dialog även med de som inte är medlemmar kring vad Orden egentligen står för och vilka värderingar som är verksamhetens ledstjärnor.

Vi har också skapat en helt ny grafisk profil, vilket är ett grannlaga arbete i ett Ordenssammanhang, eftersom det förekommer så många olika heraldiska vapen och andra symboler.

Vi är också stöd när det gäller att föreslår kommunikationsstrategier, såväl internet som externt och vi har skapat och förvaltar löpande Ordens kommunikationsplan. 

www.frimurarorden.se

www.facebook.com/SvenskaFrimurareOrden

Content marketing

Webb på riktigt

Sociala medier

Artwork

Copywriting

Foto/film

Strategiskt stöd

Print

Illustration