Kontakta oss

Åttonde Huset har ett starkt team av kreatörer som har den bredd och erfarenhet som krävs i dagens komplicerade marknadsföringslandskap.

Alltsedan starten har Åttonde Husets idé varit att knyta konsulter till sig som ligger på en mycket hög kompetensnivå inom en mängd områden som:

  • • Content marketing
  • • Film
  • • Copy
  • • Foto
  • • Webbproduktion
  • • Marknadsföringsstrategi

Varje konsult är fristående och driver sin egen verksamhet, men arbetar för Åttonde Huset i de konstellationer som passar dig som kund bäst. Det finns många fördelar med att arbeta på detta sättet, vilket också har visat sig under de 17 år som Åttonde Huset varit verksamt. Varje konsult hos oss står på stadiga ekonomiska ben, tar ansvar för sin egen affär, vilket ger dig som kund stabilitet och långsiktighet i relationen till oss. Varje konsult är noga utvald för att stämma överens med vårt löfte till kunderna, "kreativitet och struktur". 

Just orden "kreativitet"och "struktur" har visat sig vara en formel som har passat allt bättre in i vår verksamhet. År 2000, när vi startade verksamheten, var det en mycket enklare värld att arbeta i, med färre kanaler och där varje kampanj innehöll färre komponenter. Idag är det en helt annan sak att bedriva framgångsrik och mätbar marknadskommunikation. Massor med enheter behöver produceras, schemaläggas, publiceras, kreeras, mätas och redovisas. Då passar "Kreativitet och Struktur" plötsligt ganska bra in i bilden. Kreativiteten är ju en självklarhet hos en kommunikationsbyrå, men utan strukturen kommer man inte långt i vår tid. 

Kontakta oss för att ta din verksamhet ett steg närmare din framgångsrika marknadskommunikation i framtiden. Välkommen!