Artwork

Med "Artwork" menas de grafiska inslagen i ett kommunikationsmaterial. Det kan röra sig om ett fotografi eller en handritad illustration eller kanske ett kollage. Vi arbetar med hela spektrat.

Grunden för de flesta kommunikationsinsatser är någon form av Artwork. Ibland är det enkelt och man kanske hittar lämpliga bilder i någon bildbank på nätet. Ibland krävs unika bilder för att illustrera det man vill ha sagt. Kanske krävs en session hos en fotograf? Behöver man kanske en teckning gjord i ett visst manér? Eller är det en digitalt ritad bild som ger den rätta känslan? 

Under många år har vi producerat Artwork till de mest krävande sammanhang. Åttonde Huset har sedan många år arbetat med GöteborgsOperan, vars kommunikation i hög grad bygger på skräddarsydda bildidéer. Dessa projekt har inneburit att vi under årens lopp har vässat våra hjärnor och blivit specialister på att på kort tid hitta verkligt kreativa bildlösningar, där vi också blivit mycket högt placerade i internationella fototävlingssammanhang.