Copywriting

Copywriting är en skön konst som kan ge otroligt stort genomslag i kommunikationssammanhang. På Åttonde Huset finns en stor kompetensbredd, vilket innebär att vi lika lätt och gärna skriver om högteknologi, ekonomi, historia eller kultur.

För oss handlar Copywriting om ett smidesarbete där orden är stålet och pennan är hammaren. Ofta är det kärnfulla det mest verkande. Ofta blir man förvånad över hur lite i det ursprungliga utkastet som behöver vara kvar för att budskapet ska kännas fulländat. 

Copy är en disciplin som i vår tid verkligen kan göra skillnad mellan "tillräckligt bra" och "fantastiskt". Många företag skriver sin egen copy i sina kampanjer, inte minst på sociala medier, vilket betyder att det verkligen märks skillnad när en professionell copywriter varit inblandad i arbetet. 

Vi har under årens lopp författat många, många framgångsrika texter eller rader. En del så framgångsrika att kunder har bytt namn på sina bolag för att istället använda vår copy i namnet. Vi skriver givetvis både kort och långt. Essäer och artiklar när det krävs. Slogans och one-liners när sådana erfordras. Att behärska språket, kunna böja det, bearbeta och vrida det till den form och känsla kunden önskar, det är copywriterns svåra hantverk. Kanske är det därför som just god copy ofta möts av sådan värme och tacksamhet från våra kunder. Välkommen att pröva oss!