Print

Printreklam omfattar allting som görs på papper, från trycksaker till tidningsannonser. Åttonde Huset har ett långt och framgångsrikt track-record på området.

Print är förstås ett av våra viktigare ben att stå på, även om mängden print har minskat drastiskt jämfört med hur det såg ut under början av 2000-talet. Åttonde Huset är idag i första hand en digital byrå, men ändå gör vi mängder av snygga och smarta trycksaker varje år. 

Mycket av den printreklam vi producerar utgår idag från ett digitalt format. Det betyder att om en bild ska fungera i print så behöver den även fungera i olika digitala format. Idag handlar kommunikation i hög grad om att ta hänsyn till helheten, till alla de tänkbara kanaler i vilken en bild eller ett budskap kan figurera. 

Print handlar också om målgrupper och vem man för stunden vill ha en dialog med. Det är stor skillnad på hur man når en 20-åring som är färsk på arbetsmarknaden och en etablerad 50-åring som har en ledande position i näringslivet. Vi arbetar mycket aktivt med målgruppsanalyser för att hjälpa våra kunder att nå bästa resultat. Därför kan en kampanj idag bestå av utomhusreklam, direktreklam, flyers, inlägg i sociala medier och kanske events. En komplicerad process, där vi har gjort det till vår sak att kunna leverera i alla led och i alla kanaler.