Sociala medier

Nästan alla har idag någon form av närvaro i sociala medier. Men skillnaden är stor på hur man arbetar med sina sociala kanaler.

Inom kommunikationsbranschen har den digitala kommunikationen varit en verklig vattendelare. Byråer som var stora finns inte längre. Personer som var printreklamens mästare har svårt att hitta arbete idag på grund av branschens totala förändring. För Åttonde Huset var det en självklar och mycket rolig utmaning att redan från start ta sig an denna nya möjlighet till kommunkation med hull och hår. 

En mycket stor del av vår verksamhet består idag av framgångsrikt arbete med sociala medier. Därför investerar vi också mycket tid på att hålla oss själva uppdaterade om alla de finesser och innovationer som ser dagens ljus varje år. De flesta av våra kunder har inte tid att själva sitta och lära sig Facebooks Business Manager eller andra verktyg. Och vilken marknadschef eller vd har tid att själv sitta och utforska hur man arbetar med spårbarhet och pixlar i sina kanaler?

När vi arbetar med sociala medier handlar det alltid om att arbeta från ax till limpa. Vi kommer tillsammans med kunderna fram till varför vi kommunicerar och vad. Sedan görs ett kommunikationsschema. Texter skrivs av våra erfarna copywriters och bilder eller videos skapas av våra duktiga art-directors och filmare. Sen publicerar vi, sätter budgetar, gör inställningarna för målgrupper, testar inläggens framgång, jämför, ändrar och till sist rapporterar vi resultaten, snyggt och prydligt, till våra kunder. 

Självklart använder vi vår samlade kommunikationserfarenhet för att säkerställa att inlägg och sändningar är relevanta, att de inte alltid handlar om att sälja någonting och att tilltalet känns meningsfullt och stimulerande för målgruppen.