Strategiskt stöd

Man kanske tänker att en kommunikationsbyrå borde ha just kommunikationen som paradgren? För oss på Åttonde Huset är det strategiska stödet en minst lika viktig nämnare i arbetet med våra kunders framgångsrika marknadskommunikation.

Det är många år sedan 1995, när bolagets grundare, John, började arbeta med kommunikation. Något har hänt under alla dessa år. Kampanjer. Webbsajter. Nya kunder. Kunder som lämnar. Lyckade projekt. Misslyckade projekt. Framgångsrika kunder. Kunder med problem. Allt detta har, något oväntat, lett till en för många av våra kunder mycket viktig faktor: erfarenhet. 

Idag fungerar Åttonde Huset i många fall som en samordnare av all kommunikation hos flera av våra större kunder, fåmansbolag med mellan 80 - 500 medarbetare. Vi har en mångårig och mycket personlig dialog med bolagens ägare. Den här dialogen är viktig för ägarna. Som bolagsägare är man oftast duktig på något annat än modern, avancerad marknadskommunikation. Kanske är man en lysande säljare? Kanske är man fantastisk som ledare? Men man kan inte vara bra på allt. 

När ett bolag är ungt har man inte råd att ha en markndschef. Vd:n är både säljare, personalchef och marknadskoordinator. Någonstans där har ofta Åttonde Husets relation till de bolag vi idag har som största kunder börjat. Ett förtroende har långsamt byggts upp. Man har känt att garden kan sänkas i vårt sällskap, att det inte gör något att det finns kunskapsluckor. Man har märkt att man kan säga "nästan vad som helst" till oss, utan att vi tar illa upp eller ställer oss oförstående. 

Detta har lett till utökade förtroenden och till att Åttonde Huset idag faktiskt agerar som marknadskoordinator hos flera större bolag på den svenska marknaden, en slags kombination av spindeln-i-nätet och förtroendefullt bollplank till ägaren eller chefen. 

Att få arbeta så här med våra kunder är det högsta. Det finns inget bättre tillstånd för en person som brinner för sina kunder och för kommunikation. Plötsligt känns det som att allt blir möjligt, att målen finns inom räckhåll. Vi som projektledare får spela på alla våra strängar samtidigt och vår kund får en mycket, mycket enklare vardag och kan känna fullt förtroende för att deras kommunikation ångar på i rätt riktning och med rätt resultat. 

Om det finns någon tjänst vi skulle vilja rekommendera er att pröva så är det detta. Åttonde Huset har två värdeord: "kreativitet" och "struktur". När vi får förtroendet att arbeta i symbios med våra kunder så blir nyttan av dessa värdord väldigt synlig och tydlig. Ta steget och pröva, du också. Ingen kund är för liten eller stor för oss. Men vi vet – av erfarenhet – att många av våra största kunder en gång har varit väldigt små.