Varför heter vi Åttonde Huset?

Under årens lopp har vi många, många gånger fått frågan varför kommunikationsbyrån heter "Åttonde Huset". Nu är det dags att ta bladet från munnen och berätta hela storyn om hur det gick till när vi fick detta något säregna namn.

Det var en kall vinterdag i nådens år 1993 och på en av Göteborgs smältvattensfuktiga gator gick en ung man med glest skäggstubb, men inte utan språng i steget, och kontemplerade det faktum att han just fått en order. Han hade aldrig tidigare känt den säregna känslan av att få en order. Och det var inte vilken order som helst, utan en häpnadsväckande order, eftersom uppdraget var att översätta en bok från engelska som i detalj behandlade hur man bäst äter utan att svälta ihjäl eller få näringsbrist om man var ung och dessutom vegan. Ni får komma ihåg att det här var på den tiden när veganism var något helt nytt och de flesta hade ingen aning om vad en vegan var för något. Det var på den tiden man kunde höra två flickor sitta på en spårvagn i Göteborg och där den ena med emfas säger till den andra: "Men om Gud nu ville att alla människor ska vara vegetarianer, hur kommer det sig då att han gjorde alla djur av kött?".

Hur som helst, bäst som den unge mannen gick där försjunken i drömmar om hur han skulle spendera det hägrande honoraret någon gång i framtiden, så slog det honom att han, för att kunna komma i ånjutande av honoraret, kanske måste starta en firma för att på så vis komma i den underbara dispositionen att framöver kunna skicka en faktura till sin första kund. Sagt och gjort – så skulle det bli.

...

Månaderna gick och uppdraget närmade sig leveransens glädjerika dag. Från Bolagsverket hade det  på hallmattan landat ett brunt kuvert med blanketter, på vilka man förväntades ifylla ett antal uppgifter, däribland namnet på den firma man hade för avsikt att starta. Utan att påskina att det på något sätt skulle vara något fel på vår ynglings kreativitet – tvärtom – så kunde han efter antal verkligt storvulna namnförsök som inkluderade de flesta bolagsrelaterade superlativer som existerar konstatera att han, som det heter på vardagssvenska, "kört fast". 

Ingen råd stod att finna. Men eftersom han vid denna tid i sitt liv ännu låg vid universitetet, och det närmade sig den tid i månaden då det är alldeles för många dagar kvar i slutet av pengarna, så måste arvodet inhöstas. Nästan förlamad av sina kreativa tillkortakommanden lät han blicken vandra genom rummet. Något måste där väl finnas som kan tjäna som inspiration? Så föll hans blick på den välförsedda bokhyllan. Aha! Kanske fanns räddningen, som så många andra gånger, i litteraturens värld?   

Vår yngling gick nu med slutna ögon fram till bokhyllan och grep en bok och slog  – fortfarande med slutna ögon – upp en slumpmässig plats i boken och sätter sedan raskt fingret på en punkt på det nu öppna bokuppslaget. Inte utan viss förvåning konstaterar han uppgivet att fingret har hamnat på den märkliga ordkombinationen "åttonde huset". Boken hade inköpts på en bokrea 1985 och handlade om mysticism, astrologi, andar, magi och dylika läsvärdheter. Genast ångrade han sitt inköp, eftersom orden fingret hade hamnat på var fullkomligt oanvändbara. 

Samtidigt - vad spelade det för roll? Vem vet om det skulle bli några fler uppdrag? Och nog kunde man byta namn på en firma i ett senare skede? Pengarna måste in och det fanns ingen tid att darra på manschetten. Raskt fördes de olycksaliga bokstäverna in på en av blankettens rader, kuvertet slickades igen, men frankerades inte, eftersom det var ett svarspostkuvert, och lades därefter, inte utan skyndsamhet, på brevlådan för vidare befordran till Bolagsverket.

...

Så fick det bli. Inte hade vår unge lymmel en aning om att han 23 år senare skulle vara den flitige entreprenören bakom den lilla kvalitetsbyrån "Åttonde Huset" och att detta säregna varumärke skulle bli orsak till att han under årens lopp gavs hundratals tillfällen att berätta om sitt bolag, om hur namnet kommit i dagen och om vilka tjänster han skulle kunna hjälpa lyssnaren  med. 

Inte heller hade han en aning om att det "Åttonde Huset " faktiskt betyder något. I astrologins värld finns den allom bekanta zodiakcirkeln, den med alla stjärntecken, tolv till antalet. Men det finns, enligt astrologerna, ytterligare en cirkel, indelad i tolv sektorer som kallas för "hus". Den ena av dessa cirklar rör sig i förhållande till den andra, vilket innebär att ett stjärntecken kan befinna sig i olika hus, vilket ändrar läsningen och tolkningen av budskapet. Just det åttonde huset är förbundet med "resurser", "pengar" och – inte minst – "förvandling" och "pånyttfödelse". Och inom kabbalans mystikmättade värld hänger det åttonde huset ihop med möjligheten att genom en inre förvandling genomtränga det ogenomträngliga, att se det som inte går att se. 

Vad kan passa bättre som namn på en kommunikationsbyrå? Att vara med och skapa pånyttfödelse, att genom tankearbete se det som tycks ogörligt? Att inte bara själv vara lönsam, utan att också hjälpa sina kunder till ökad lönsamhet? Det har visat sig att "Åttonde Huset" är ett perfekt namn. Dessutom är siffran "8" en vacker symbol, som också står för evighetsperspektivet.  

Berättelsen om "Åttonde Huset" är också en berättelse om vad ett varumärke är. Det spelar egentligen inte så stor roll vad ett bolag heter, det är vad man fyller varumärket med som har betydelse på lång sikt. 

...

Och den där lite pinsamma boken då, den som inköptes på bokrean 1985? Den står därhemma hos vår yngling, som fortfarande är något av en yngling i själ och hjärta, och väntar på att bli upptäckt av nästa generation, och kanske nästa igen. Vem vet vems livsöde den kommer att påverka nästa gång någon öppnar dess dammiga pärmar?