Fastighets AB Balder

Åttonde Huset fick uppdraget att designa en ny hemsida för Fastighets AB Balder. 

Vårt uppdrag var att utgå från Balders befintliga hemsida och göra en redesign av gränssnittet inom ramen för Balders grafiska profil. Trots att hemsidan innehåller ett rikt bildmaterial är sajten mycket snabb, något som är viktigt idag eftersom Google premierar snabba sajter. 

En majoritet av hemsidans användare kommer dit via mobila enheter som mobiler och läsplattor. Därför var det självklart att i detta projekt utgå från metoden "Mobile First", vilket innebär att utgångspunkten för designen är att hemsidan ska fungera snabbt och snyggt på mobila enheter.

www.balder.se

Webb på riktigt